Projekt i skład Raportu Rocznego Grupy Klima-Therm 2011.

Format: A4
Nakład: 500 sztuk
Ilość stron: 32
lipiec 2012