Opracowanie CI Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek oraz wykonanie projektów strony internetowej, akcydensów i kalendarza.
2012