Projekt strony internetowej dla firmy Aura Coatings – usługi malowania statków.

2013