Projekt i skład cennika urządzeń klimatyzacyjnych Fujitsu 2013.

Format: A4
Nakład: 5000 sztuk
Ilość stron: 20
marzec 2013