Projekty ulotki dotyczacej dodatkowych usług związanych z Eko Akademią Klima-Therm.
Nakład: 500 sztuk
Format: A4 dzielone na 3 (do DLki)

wrzesień 2014