Projekty okładki do książki Wybaczenie – Łatwopalni III.
Wydawnictwo NOVAERES, 2014