Projekty okładki do książki List do Krzysztofa.
Wydawnictwo NOVAERES, 2014