Projekt i skład Raportu Rocznego Klima-Therm 2014

Format: A4 + srebrny hotprint + soft touch
Nakład: 500 sztuk
Ilość stron: 36
lipiec 2015