Projekt i skład Raportu Rocznego Grupy Klima-Therm 2012.

Format: A4
Nakład: 500 sztuk
Ilość stron: 28
sierpień 2013