Projekt i skład Raportu Rocznego Grupy Klima-Therm 2013.

Format: A4
Nakład: 500 sztuk
Ilość stron: 28
lipiec 2014