Projekty ulotki kompaktowej centrali wentylacyjnej KCX/KCO.
nakład: 5000 sztuk
marzec 2014, dodruk październik 2014
format: A4