Projekty okładki do książki Wolność urojona.
Wydawnictwo NOVAERES, 2014